You are here > History > Agincourt

Agincourt 600 WALES - CYMRU. The Agincourt story comes to life within these walls. | Daw hanes Agincourt yn fyw yn y fan hon.

Men of Brecon at Agincourt

As you enjoy the wonders of this beautiful cathedral you will come across many items which are linked to a famous battle fought in France, 600 years ago. The victory for Henry V at Agincourt depended in no small part on the skills of the men of Brecon.

Gwŷr Brycheiniog yn Agincourt

Wrth i chi fwynhau gogoneddau'r eglwys gadeiriol hyfryd hon, fe ddowch o hyd i nifer o eitemau sy'n gysylltiedig â brwydr enwog yn Ffrainc, 600 mlynedd yn ôl. Dywedir fod buddugoliaeth Harri V yn Agincourt wedi dibynnu'n fawr ar sgiliau'r gwŷr o Frycheiniog.

Agincourt 600 PDF Download
www.breconcathedral.org.uk