Brecon Cathedral

Brecon Heritage and Cultural Network

 

This is an exciting opportunity to be at the forefront of a new, collaborative, digital initiative for Brecon that will provide a unified approach to raising awareness of the town’s rich heritage and the vibrancy of its cultural and artistic life.

 

Following a successful grant application by Brecon Cathedral (lead partner) to the Arwain LEADER programme in Powys, two jobs are being created to help deliver the ‘Brecon Heritage & Cultural Network’. 

 

Project/Marketing Manager who will:

·         Be an experienced project manager with a significant track record of delivering grant funded partnership projects

·         Have extensive experience of developing and delivering marketing and communications plans that utilise a range of digital formats

 

Administrator who will:

·         Be an experienced administrator in delivering marketing and communications activity that utilise a range of digital formats

·         Have experience of administering the delivery of grant funded projects

 

Both roles are for a 16-hour week (flexible) on a fixed term of 18 months commencing early 2019

 

To apply, download and complete the forms at the bottom of this page. 

For further information about the application process, please send an enquiry by email to: arwainproject@breconcathedral.org.ukquoting ‘Arwain Project’.

The closing date for applications is 14th December 2018.

Eglwys Gadeiriol Aberhonddu

Rhwydwaith Dreftadaeth a Diwylliant Aberhonddu

 

Dyma gyfle cyffrous i fod ar flaen y gad o ran menter ddigidol newydd gydweithredol yn Aberhonddu a fydd yn darparu dynesiad unedig i godi ymwybyddiaeth o dreftadaeth gyfoethog y dref, a bywiogrwydd ei bywyd artistig a diwylliannol.

 

Yn dilyn cais llwyddiannus gan Eglwys Gadeiriol Aberhonddu (partner blaen) i raglen Arwain LEADER ym Mhowys, mae dwy swydd yn cael eu creu er mwyn cynorthwyo gyda gwireddu ‘Rhwydwaith Dreftadaeth a Diwylliannol Aberhonddu’. 

 

Rhoelwr Prosiect/Marchnata a fydd:

  • Yn reolwr prosiect profiadol gyda chryn record o wireddu prosiectau partneriaeth wedi eu hariannu gan grantiau
  • Â phrofiad helaeth o ddatblygu a gwireddu cynlluniau cyfathrebu sy’n defnyddio ystod eang o fformatiau digidol

 

Gweinyddwr a fydd yn:

  • Weinyddwr profiadol o ran gwireddu gweithgarwch marchnata a chyfathrebu sy’n defnyddio ystod eang o fformatiau digidol
  • Â phrofiad o weinyddu gwireddu prosiectau a ariennir gan grantiau

 

Mae’r naill swydd a’r llall ar sail 16 awr yr wythnos (hyblyg) ac am dymor penodedig o 18 mis yn dechrau yn gynnar yn 2019

 

Am ragor o wybodaeth ynghylch y broses ymgeisio, anfonwch ymholiadau trwy e-bost at: arwainproject@breconcathedral.org.uk gan ddyfynnu ‘Prosiect Arwain’.

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 14eg Rhagfyr 2018.

www.breconcathedral.org.uk